Recreatie, toerisme en beleving

De mens en z’n vrijetijd

Zoveel mensen, zoveel wensen, ook als het gaat om ieders vrijetijd. Binnen of buiten, de stad of de natuur.

Enthousiasme en creativiteit

Met enthousiasme en creativiteit bedenk ik uitdagende manieren om bezoekers meer te laten beleven, beter te ontvangen en/of de balans met natuur en de omgeving goed te bewaren.

Met kennis van zaken

In opdracht van overheden en terreinbeherende organisaties en samen met belanghebbende personen of organisaties, wordt het proces doorlopen om een goed, gedragen en inspirerend plan, oplossing of marsroute op te stellen.

Altijd  voorbij het vanzelfsprekende of bestaande denken