Over IDBBO

Van idee naar gedragen visie, naar organisatie, concrete strategie en praktische uitvoering

De confrontatie tussen ‘vraag en aanbod’, het vertalen van wensen en motieven naar ruimte, de stip aan de horizon en het opbouwen van de spanning om tot beweging en actie te komen. Het zijn kwesties waarvoor u me kunt benaderen.

Verbinden. Graag lever ik ook een aanpak op waarachter personen en/of partijen schuil gaan die bereid zijn hun schouders er onder te zetten. Zodat er iets gaat gebeuren. Vanuit een goed gevoel voor belangen, het proces organiseren en waar nodig kan ik er ook leiding aan geven.

Dynamiek. Tijdens het uitvoeren van projecten ben ik voortdurend op zoek naar de dynamiek. Waar zit de trekkracht? Wiens belang is in het geding en hoe is hij of zij daarin gekend? Waar komen de ideeën en initiatieven vandaan? Hoe kunnen de goede intenties gebundeld worden?

Samenwerken. In de samenwerking schuilt doorgaans de kracht om betere, creatievere en krachtigere oplossingen te bedenken. Bovendien vraagt de aard van het vraagstuk meestal ook om een meer-dimensionale benadering. Geruime tijd werk ik samen met Hanneke Schmeink, constructief, complementair en altijd met plezier en energie. Maar ook met Rob Berkers, Elizabeth Pilat en Erik de Gans zijn de laatste jaren verschillende projecten uitgevoerd.

Artikelen. Op gezette tijden wordt de kennis en ervaring gepubliceerd. Zo heb ik geschreven over bezoekersmanagement en de ‘peak-end-rule’. De artikelen kun je downloaden.

Mijn achtergrond

Opleiding. Landbouwuniversiteit Wageningen. (1976 – 1985) Hoofdvakken boshuishoudkunde, recreatiesociologie en omgevingspsychologie.

De relatie ‘mens – natuur’ was en is nog steeds ‘mijn onderwerp’. De thema’s van studie zijn nog steeds actueel, zoals ‘carrying capacity’, bosbeleving, inrichting van de buitenomgeving, beheer voor recreatie en mensenwensen vertalen naar een duurzaam gebruik van de natuur.

Werkkringen

  • NL RNT: Zelfstandig ondernemer recreatie, natuur en toerisme (2000-2018). Associatie met Wim van Hooff.
  • Nieuwland Advies: Teamleider werkveld Landschap – Stad – Groen (1998-2000)
  • Route IV: Raadgevers voor Omgevingsplanning en Toeristische Ontwikkeling (1995-1998)
  • De Vries & Hopman Partners bv: Senior-adviseur. (1992-1995)
  • ANWB Hoofdafdeling Belangenbehartiging: Beleidsmedewerker & ad interim manager van vakgroep Verblijfsrecreatie (1989-1992)
  • PPD Noord-Holland: Beleidsmedewerker Recreatie & Toerisme (1988)
  • Nationaal Park De Hoge Veluwe: Sociaal wetenschappelijk onderzoeker.  (1985-1987)