Over IDBBO

Van idee naar gedragen visie, naar concrete strategie, naar praktische uitvoering

De confrontatie tussen ‘vraag en aanbod’, de stip aan de horizon en het opbouwen van de spanning om tot beweging en actie te komen. Het zijn kwesties waarvoor u me kunt benaderen. Voortdurend op zoek naar de dynamiek. Graag lever ik ook een aanpak op waarachter partijen schuil gaan die bereid zijn hun schouders er onder te zetten. Zodat er iets gaat gebeuren. Vanuit een goed gevoel voor belangen, het proces organiseren en waar nodig kan ik er ook leiding aan geven.

Samenwerken. In de samenwerking schuilt doorgaans de kracht om betere, creatievere en krachtigere oplossing te bedenken. Bovendien vraagt de aard van het vraagstuk meestal ook om een meer-dimensionale benadering.

Geruime tijd werkt Theo de Bruin samen met Hanneke Schmeink, constructief, complementair en altijd met plezier en energie. Met Berno Strootman en zijn collega’s, zijn de laatste jaren eveneens verschillende projecten uitgevoerd.

Opleiding. Landbouwuniversiteit Wageningen. (1976 – 1985) Hoofdvakken boshuishoudkunde, recreatiesociologie en omgevingspsychologie. De relatie ‘mens – natuur’ was en is nog steeds een grote drijfveer. De thema’s van studie, waaronder ‘carrying capacity’, bosbeleving, inrichting van de buitenomgeving, beheer voor recreatie, mensenwensen, zijn nog steeds actueel.

Werkkringen

  • NL RNT: Zelfstandig ondernemer recreatie, natuur en toerisme (2000-2018). Associatie met Wim van Hooff.
  • Nieuwland Advies: Teamleider werkveld Landschap – Stad – Groen (1998-2000)
  • Route IV: Raadgevers voor Omgevingsplanning en Toeristische Ontwikkeling (1995-1998)
  • De Vries & Hopman Partners bv: Senior-adviseur. (1992-1995)
  • ANWB Hoofdafdeling Belangenbehartiging: Beleidsmedewerker & ad interim manager van vakgroep Verblijfsrecreatie (1989-1992)
  • PPD Noord-Holland: Beleidsmedewerker Recreatie & Toerisme (1988)
  • Nationaal Park De Hoge Veluwe: Sociaal wetenschappelijk onderzoeker.  (1985-1987)
Bekijk de projecten