Project omschrijving

Uitvoeringsprogramma R&T De Friese Wouden

Toerisme is een belangrijke economische sector in Zuidoost Friesland De vijf gemeenten in de regio werken samen om het toerisme verder tot ontwikkeling. Een gezamenlijke visie is vertaald in een uitvoeringsprogramma met drie programmalijnen: vermarkten, verbinden en ontwikkelen. De ambitie is om de bezoekersaantallen jaarlijkse met 5% te laten groeien.

Opdrachtgevers:

Programmabestuur Streekagenda Zuidoost Fryslân; een samenwerkingsverband tussen de gemeenten in Zuidoost Fryslân en provincie Fryslân.

Heb je vragen of wil je gelijk een afspraak maken?

Let’s Talk