Project omschrijving

Toeristisch Programma Friese Wadden

Voor het gehele Friese Waddengebied is een toeristisch programmadocument opgesteld. In de opdracht hiertoe werd het primaire doel van dit programma genoemd: “om door gerichte strategische investeringen de economische positie van de toeristisch-recreatieve sector in de Waddengemeenten te versterken”.

Daarnaast zijn de volgende randvoorwaarden meegegeven:

  • het programma moet een samenhangend geheel van elkaar versterkende toeristische projecten te zijn;
  • de bundeling van krachten en financiële middelen moet leiden tot synergie;
  • het programma moet leiden tot het makkelijker kunnen grijpen van kansen op externe middelen (Waddenfonds/Interreg) en
  • het programma moet resulteren in een stevigere positie van toerisme op (politieke) agenda’s.

Opdrachtgevers:

  • Gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Dongeradeel, Ferwerderadiel, het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Súdwest Fryslân
  • Provincie Fryslân

In samenwerking met Wim van Hooff en Hanneke Schmeink

Heb je vragen of wil je gelijk een afspraak maken?

Let’s Talk