Recreatievisies Natuurmonumenten

Recreatieve beleving is een belangrijk speerpunt voor Natuurmonumenten. In de Graafschap, Zak van Zuid-Beveland en de Zuidkust van Schouwen zijn visies opgesteld dan wel is dit begeleid. De opgedane ervaringen zijn vervolgens vertaald naar paragraven voor het Handboek Beheercyclus van Natuurmonumenten.

Opdrachtgevers:

  • Natuurmonumenten
  • Staatsbosbeheer (in Recreatievisie Zuidkust van Schouwen)

Heb je vragen of wil je gelijk een afspraak maken?