Project omschrijving

Recreatievisie Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is een relatief onbekende natuurtoeristische parel. Edoch, landschappelijke kwaliteit en schoonheid verloochent zichzelf nooit. Zo ziet Natuurmonumenten zichzelf genoodzaakt de groeiende belangstelling voor het gebied in betere banen te leiden. In het strategische recreatieplan is helder gemaakt hoe in het Fochteloërveen en directe omgeving en in alle facetten ingericht kan worden, waaronder keuze voor doelgroepen, zonering, ontsluiting en toegankelijkheid, locatie van voorzieningen, informatieverstrekking en verbinding met de omringende attracties en accommodaties. Uitgangspunt daarbij is behoud van de intrinsieke kwaliteiten van rust, stilte, weidsheid en de bijzondere natuur en het aanbieden van een bijzondere beleving voor diverse doelgroepen.

Opdrachtgevers:

  • Gemeenten Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Ooststellingwerf,
  • Recreatieschap Drenthe,
  • Natuurmonumenten,
  • Staatsbosbeheer,
  • provincie Drenthe,
  • provincie Fryslân

In samenwerking met Wim van Hooff en Strootman Landschapsarchitecten.

Heb je vragen of wil je gelijk een afspraak maken?

Let’s Talk