Project omschrijving

Quick Scan Bezoekerscentrum Landgoed Staverden

De Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen heeft het recht van erfpacht verworven over de monumentale opstallen op het landgoed Staverden. Met deze overdracht is een moment van bezinning en heroriëntatie aangebroken op de toekomst van het landgoed en de exploitatie ervan. Dit proces loopt parallel met een hernieuwde branding van de landgoederen en kastelen, in eigendom van de stichting.

Een onderdeel van de heroriëntatie is een bezinning op het informatiecentrum. Het lopende contract met de maatschap Overeem liep per 1 januari 2017 af. Daarmee heeft de stichting de vrijheid en de mogelijkheid een nieuw concept te ontwikkelen voor het centrum, samenhangend met de nieuwe branding strategieën en de ontvangst van bezoekers. Uiteindelijk hebben in het proces lokale betrokken vrijwilligers zich bereid getoond inzet te leveren om het centrum voor de komende jaren open te houden.

Opdrachtgevers:

  • Stg. Geldersch Landschap en Kasteelen

Heb je vragen of wil je gelijk een afspraak maken?

Let’s Talk