Opvaarten Noordoost Fryslân

Watersport is een belangrijke toeristische sector in Noordoost Friesland. Een van de historische geheimen zijn de opvaarten. Dit zijn historische watergangen naar alle dorpen ten noorden van Dokkum. Prachtige lijnelementen die het verdienen om drager te worden voor routes, vaarverbindingen en beleving van het Noordoost Friese landschap. Tijdens een bijeenkomst met een opkomst van meer dan 60 personen, is veel informatie opgehaald. Dat was de basis om een inspiratiekaart te maken, als opmaat voor verdere ontwikkeling.

Opdrachtgever:

  • Gemeente Noardeast-Fryslân

In samenwerking met Hanneke Schmeink

Heb je vragen of wil je gelijk een afspraak maken?