Ontwikkeling de Bastei

Uitgedaagd door het Ministerie van LNV, heeft Staatsbosbeheer de handschoen opgepakt om in Nijmegen, aan de Waal, het nieuwe centrum De Bastei te realiseren. Samen met de gemeente Nijmegen, het toenmalige Natuurmuseum, IVN Rijk van Nijmegen, CNME en de Stratemakerstoren, is voortvarend gewerkt aan een nieuwe en gedragen concept. De Bastei heeft inmiddels in mei 2018 haar deuren geopend. Theo de Bruin heeft Staatsbosbeheer vertegenwoordigd in de ontwikkeling van het centrum tot aan de realisatie.

Opdrachtgevers:

  • Staatsbosbeheer

Heb je vragen of wil je gelijk een afspraak maken?