Project omschrijving

Ontwikkeling Apeldoorns Kanaal

De provincie Gelderland heeft samen met andere betrokkenen een Gebiedsvisie en agenda opgesteld voor het 5e en 6e pand van het Apeldoorns Kanaal. De kern van deze visie is het kanaal terug in beeld te brengen. Daarbij worden 2 lijnen gevolgd: het kanaal krijgt een eigen rol in het toeristisch perspectief en wordt tegelijkertijd stevig ingebed in zijn omgeving.

Daarnaast heeft de provincie Gelderland een stevige ambitie om vitaliteit van de Gelderlander en haar en bezoekers te verbeteren. Onder de noemer ‘Gelderland Sportland’ wordt de ontwikkeling van allerlei voorzieningen, sport- en beweegprogramma’s en het wegnemen van hindernissen in tijd en ruimte beoogd om mensen veel meer in beweging te brengen.

Een bijzonder middel daarbij is de koppeling met ruimtelijke gebiedsontwikkeling, zoals in dit geval de Gebiedsvisie voor het 5e en 6e pand van het Apeldoorns Kanaal om zo tot een bredere gebiedsagenda te komen.

Opdrachtgevers:

Heb je vragen of wil je gelijk een afspraak maken?

Let’s Talk