Inventarisatie Waterrecreatie Groningen

Samen met Hanneke Schmeink een inventarisatie uitgevoerd naar de kwaliteiten en knelpunten van vaarrecreatie in de provincie Groningen. Niet ieder bruggetje of duiker benoemd maar wel de strategische opties verkend. Onder andere door met veel betrokken watersporters, gemeentelijke ambtenaren en ondernemers te spreken.

Het heeft een stevig onderbouwd beeld van de waterrecreatieve sector opgeleverd. Veel kansen zeker in een seizoen dat varen op het water als vanzelf voldoet aan alle COVID-richtlijnen. Voornaamste conclusie is dat waterrecreatie een belangrijke en waardevolle loot is binnen de vrijetijdseconomie van de provincie. Aanbevelingen zijn om te beginnen met een betere organisatie van de sector en om de belangrijkste vaarroutes goed bevaarbaar te maken en te houden.

Opdrachtgever:

Provincie Groningen

Heb je vragen of wil je gelijk een afspraak maken?