Project omschrijving

Gebruikersraad Park Lingezegen

Het groengebied tussen Arnhem en Nijmegen is door het Rijk indertijd aangewezen als een groene bufferzone, vertaald naar een landschapspark. In een pril stadium is actief ingezet om burgers, al dan niet in groepen en andere belanghebbende organisaties (wandelaars, fietsers, sporters, vissers, ondernemers, etc.) te betrekken bij de parkontwikkeling. Daar is van lieverlee de Gebruikersraad Park Lingezegen uit ontstaan. Actief zijn tal van zaken geagendeerd, besproken en als advies aan het parkbestuur voorgelegd. De achterliggende missie was ‘van, voor en door ons allen’. Een bijzondere vorm van participatie die helaas geen vervolg meer heeft gekregen.

Opdrachtgevers:

Provincie Gelderland, parkorganisatie en de stichting Gebruikersraad Park Lingezegen.

(2005 – 2017)

Heb je vragen of wil je gelijk een afspraak maken?

Let’s Talk