Project omschrijving

Gebiedsvisies Maasdal & Diepeling

Voor de gemeenten Venray en Horst aan de Maas zijn de recreatief-toeristische gebiedsvisies voor het Maasdal en de Diepeling opgesteld.

Tijdens het opstellen ervan is nauw en veelvuldig overleg geweest met veel betrokken burgers om met hen tot een goed plan te komen. Een plan dat aansluit op hun wensen en waarvan ze bereid zijn om hun schouders er onder te zetten. Uiteindelijk is er een beknopte visie en een gedragen uitvoeringsprogramma gekomen. Op sommige locatie gaat de schop reeds in de grond.

Opdrachtgever

  • Gemeenten Venray & Horst aan de Maas

Jaar van opstellen

  • 2015 – 2016

Lokatie

  • Midden-Limburg

Discipline

  • Uitvoeringsprogramma
  • Samenwerking

Heb je vragen of wil je gelijk een afspraak maken?

Let’s Talk