Doorontwikkeling Bestemming Noardwest

Het recreatief-toeristisch product in Noardwest Fryslân komt tot stand door een veelheid van partijen: ondernemers, burgers, gemeenten en andere organisaties. Onderdeel van een goede recreatief-toeristische keten, is een goede promotie en marketing van dat product. Om de krachten te bundelen en slagkracht te vergroten, zijn meerdere partijen samen gaan werken in de regiomarketing organisatie Stichting Bestemming Noardwest. De Stichting Bestemming Noardwest functioneerde in 2016 een jaar. Het is de wens van de deelnemende gemeenten om het functioneren te evalueren en met aan advies te komen voor doorontwikkeling van een breed gedragen goed gepositioneerde organisatie. Voorwaarde daarbij is om voort te bouwen op de huidige dynamiek in Noardwest Fryslân.

Opdrachtgevers:

  • Streekwurk Noardwest

  • Stadsregio Leeuwarden

In samenwerking met Hanneke Schmeink

Heb je vragen of wil je gelijk een afspraak maken?