Project omschrijving

Bezoekerscentra Het Flevo-Landschap; varianten in verdienmodellen

Het Flevo-Landschap exploiteert drie centra, te weten; Natuurpark Lelystad, De Trekvogel (Almere) en de Gesteentetuin in Schokland. Het zijn functioneel verouderde voorzieningen die een investering en herpositionering behoeven. De functionele veroudering komt voort uit veranderende wensen van bezoekers aangaande beleving als ook doordat de centra in onderhoud, uitstraling en positie in de ruimtelijke keten van bezoek de nodige aandacht behoeven. Een derde aanleiding zijn verschillende ontwikkelingen:

  • Schokland heeft in 1998 de UNESCO Werelderfgoed status verkregen.
  • Nationaal Park Nieuw Land is opgericht.
  • Natuurpark Lelystad met het daarin gelegen bezoekerscentrum verdient eveneens een nieuwe strategie en programmering.

Aldus zijn varianten uitgewerkt voor een verbeterde exploitatie van bezoekerscentra.

Opdrachtgever:

Het Flevo-Landschap

Heb je vragen of wil je gelijk een afspraak maken?

Let’s Talk