Project omschrijving

Recreatiezonering Noordwest Veluwe; evaluatie van een pilot

In opdracht van de provincie Gelderland een evaluatie uitgevoerd van de pilot recreatiezonering op de Noordwest Veluwe en het proces daarvan. Het doel was om de ervaringen die zijn opgedaan, op te tekenen en te vertalen naar praktische tips voor het vervolg van het project op de rest van de Veluwe. Door alle geïnterviewden werd de noodzaak van bescherming van natuur en landschap op de Veluwe onderschreven.

Draagvlakontwikkeling is een van de ambitie in het proces. Om dat te bereiken dienen vanaf het begin van de pilot alle belanghebbende partijen op een gelijkwaardig niveau aan tafel te zitten. Heldere kaders, doelen en een goede aanpak zijn eveneens belangrijke condities voor een goed proces.

Opdrachtgevers:

Provincie Gelderland

Heb je vragen of wil je gelijk een afspraak maken?

Let’s Talk